Ana Konular

 • Çocuğa yönelik şiddeti önleme programları
 • Olumlu ebeveynlik
 • Adalet sisteminde çocuk            
 • Adli görüşme odaları
 • Suça sürüklenen çocuklar 
 • Çocuğun korunmasında güncel hukuksal düzenlemeler ve uygulama sorunları
 • Boşanma/velayet sürecinde çocuk
 • Çatışma ortamında çocuklar
 • Göç ve göçle gelen çocuklar
 • Çocuk yaşta evlilikler  
 • Teknoloji: Riskler ve Yararlar
 • Şiddete uğramış çocuğa bütüncül yaklaşım
 • Fiziksel/cinsel istismara uğramış çocukların tıbbi değerlendirmesi
 • Çocuk/ergen gebelikleri
 • Madde bağımlılığı
 • Çocuk koruma sistemleri
 • Çocuklarda HIV/AIDS
 • Çocuk ölümleri
 • Çocukların cinsel sömürüden korunması        
 • Özel gereksinimi olan çocukların korunması
 • Çocuğun korunmasında sosyal hizmet sisteminde sorunlar
 • Devlet koruması altındaki çocuklar
 • Koruyucu aile ve evlat edinme
 • Üniversite çocuk koruma ve çocuk izlem merkezleri
 • Çocuğun korunmasında STK'ların rolü