Kongre Program

 

KONGRE PROGRAM

 30 Eylül 2018 SALON 1 SALON 2
14.00-17.00 Kayıt
17:00-18:00 Açılış            
 18:00- 19:00 Konferans 1
Oturum Başkanı: Ayşe HAZNEDAR YALIN

Acının ve Umudun Kuşaklar arası ve Kuşak aşkın Taşınmasında Çocukluk Döneminin Belirleyici Yeri ve İşlevi
Bahar GÖKLER
19:00-19.30 Konser
Ceren AKSAN
20:00-21:30 Kokteyl 
Ninniler Korosu
1 Ekim 2018 SALON 1 SALON 2
08:30-09:30

Prof. Dr. Ufuk BEYAZOVA’ya “Çocuk Koruma Ödülü” sunulması
Oturum Başkanı: Figen ŞAHİN DAĞLI

Konferans 2
Çocuğun Korunmasında Multidisipliner Yaklaşımlar
Bernard GERBAKA 

 
09.30-10.30

İkili Konferans 1
Göç ve Göçle Gelen Çocuklar

Oturum Başkanı: Okan Cem ÇIRAKOĞLU

Türkiye'deki Suriyeliler ve Mülteci Çocuklar
Murat ERDOĞAN

Psikososyal Boyutlarıyla Göç ve Çocuk
Öznur ACİCBE 

10.30-11.00 Ara
11.00-12.30 Panel I
Adalet Sisteminde Mağdur Çocukların Korunması


Oturum Başkanı: Tolga DAĞLI

Uluslararası Bakış Açısından Suç Mağduru ve Tanığı Çocuklar
Jenny GRAY

Adalet Sistemimizde Mağdur Odaklı Uygulama: Adli Görüşme Odaları
Tolga DAĞLI

Suç Mağduru veya Suç Tanığı Çocukların Korunması - Uzun Erimli Gereksinimler
Arnon BENTOVIM

Panel II
Çocuk Yaşta Evlilikler

Oturum Başkanı: Aysun B. ISIR

Erken Yapılan Evlilikleri Neden Önemsemeliyiz ?
Yıldız ECEVİT
                    

Çocuk Evliliklerini Önlemenin Yeni Yollarını Düşünmek: Teknoloji, Sanat, Spor 
Selen DOĞAN

Erken Evlilikler ve İstismar
Cahide AYDIN

12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-15.00

Serbest Bildiriler 1
Oturum Başkanı: Şahika  Gülen ŞİŞMANLAR

S07,S01, S02, S03, S04, S05, S06

Serbest Bildiriler 2
Oturum Başkanı: Mehmet Akif İNANICI 

S08, S09, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S40

Poster Yürüyüşü-1 (ekran-1)
Oturum Başkanı: İmran KEZER

P001, P003, P004, ... P012, P013

Poster Yürüyüşü-2 (ekran-2)
Oturum Başkanı: Nahide DOĞRUCAN

P014, P015, P016, P017, ... P025, P026

15.00-15.30 Ara
15.30-17.00

Panel III
Devlet Koruması Altındaki Çocukların Hakları ve Bu Hakların Kullanımındaki Sorunlar


Oturum Başkanı: Neşe EROL

Devlet Korumasındaki Çocukların Sesleri; Olgu Örnekleri Üzerinden Ruh Sağlığını Koruyucu Yaklaşımlar
Neşe EROL

Devlet Koruması Altındaki Çocukların Hakları ve Bu Hakların Kullanımındaki Sorunlar 
Türkay ASMA

Koruyucu ve Evlat Edinen Ailelerin Sesi
Ülkü AYDENİZ

Minimum Standartlar Işığında Türkiye'de Çocuk Koruma - Bakım Politikalarının ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Kasım KARATAŞ

Panel IV
Boşanma ve Boşanma Sürecinin Çocuk Üzerinde Yansımaları


Oturum Başkanı: Dilşad F. ÖZDEMİR

Boşanma Sürecinde Çocuğun Korunmasında Sosyal Hizmetin Rolü
Zeynep MUTLU

Boşanma Davalarında Çocuklar
Mustafa KARADAĞ

Boşanmanın Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri
Elvan İŞERİ

Çocukların Boşanmaya Uyumu: Riskler ve Koruyucu Faktörler - PDR Uzmanlarına Öneriler
Türkan DOĞAN

 17.00-18.30

Serbest Bildiriler 3
Oturum Başkanı: Ayşen COŞKUN

S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23

Serbest Bildiriler 4
Oturum Başkanı: Ilgın G. DANIŞMAN

S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30, S31

Poster Yürüyüşü-3 (ekran-3)
Oturum Başkanı: Hacer Yaşar TEKE

P027, P028, P029, P030, ...P038, P039

Poster Yürüyüşü-4 (ekran-4)
Oturum Başkanı: Hasan Serdar IŞIK

P040, P041, P042, P043, ...P052, P079

2 Ekim 2018 SALON 1 SALON 2
08.45-09.45

İkili Konferans 2
Oturum Başkanı: İpek GÜRKAYNAK

Toksik Stresin Çocuk Gelişimi ve Ruh Sağlığına Etkileri
Arnon BENTOVIM

Çocukluk Çağı Travmaları ve Epigenetik
Sacide PEHLİVAN

 
09.45-10.30

Konferans 3
Oturum Başkanı: Stephen PIZZEY

In My Shoes: Küçük Çocukların Adli ve Diğer Soruşturma Görüşmelerinde Kullanılabilecek Bilgisayar Programı                               
David GLASGOW

10.30-11.00 Ara
11.00-12.30

Panel V
Çatışma Ortamında Çocuklar


Oturum Başkanı: Osman CELBİŞ

Çatışma Ortamında Büyüyen Çocuklar
Şahbal ARAS 

Göçmen ve Mülteci Çocukların Korunması
Kasım KARATAŞ      

Göçle Gelen Erken Yaş Evlilikleri 
Aysun BARANSEL ISIR

Panel VI
Travma ve Çocuk


Oturum Başkanı: Ayşen COŞKUN

Travmatize Çocuklarda Ailelere Yaklaşım
Işık KARAKAYA

Travmatik Yaşam Olaylarının Çocuk ve Ergenler Üzerindeki Etkileri ve Müdahale Yaklaşımları
Ilgın GÖKLER DANIŞMAN 

Çocuklarda EMDR Terapisi
Ümran KORKMAZLAR

12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-15.00

Serbest bildiriler 5
Oturum Başkanı: Türkan DOĞAN

S32, S33, S34, S35, S36, S37, S38, S39

Serbest bildiriler 6
Oturum Başkanı: Kasım KARATAŞ

S40, S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47

 

Poster Yürüyüşü-5 (ekran-5)
Oturum Başkanı: Özlem KOREL

P053, P054, P055, P056, ... P064, P065

Poster Yürüyüşü-6 (ekran-6)
Oturum Başkanı: Hakan ERMAN

P066, P067, P068, P069, ... P077, P078

15.00-15.30 Ara
15.30-17.00

Panel VII
Teknoloji ve Madde Bağımlılığı: Çocuğun Korunmasında Ele Alınması Gereken Güncel Sorunlar

Oturum Başkanı: Ferhunde ÖKTEM

İnternet Bağımlılığı
Hakan ERMAN

Bunu Gençle Çözeriz
Ferhunde ÖKTEM

İhmal Edilen Bir İstismar Türü: Bağımlılık
Zeki YÜNCÜ

Ergen Bağımlılık Tedavisinde Gaziantep Modeli
Cenk YANCAR 

Panel VIII
Kronik Sağlık Sorunu ve Engeli Olan Çocukların Korunması

Oturum Başkanı: Orhan DERMAN

HIV/AIDS Kontrol Programı Kapsamında Çocuğun Korunmasına Yönelik Yürütülen Hizmetler
Emel ÖZDEMİR ŞAHİN

Kronik Organ Yetmezliği Olan Çocuklar
Eyüp KAHVECİ

Engelli Çocukların Korunması
Emine ÇETİNKAYA

Kistik Fibrozisle Yaşamak
İlknur GÖRGÜN

 17:00-18:30

Serbest Bildiriler 7
Oturum Başkanı: Figen ŞAHİN DAĞLI

S48, S49, S51, S52, S53, S54, S55

Serbest Bildiriler 8
Oturum Başkanı: Dilşad F. ÖZDEMİR

S56, S57, S58, S59, S60, S61, S62, S63

Poster Yürüyüşü-7 (ekran-7)
Oturum Başkanı: Zeynep MUTLU

P080, P081, P082, P083 ... P090, P091

Poster Yürüyüşü-8 (ekran-8)
Oturum Başkanı: Hatice KAYNAK 

P092, P093, P094, P095... P104, P105

20:00-22:00 GALA YEMEĞİ
3 Ekim 2018 SALON 1 SALON 2
09.00-10.00 Konferans 4
Oturum Başkanı: Ayşe HAZNEDAR YALIN

İnsan Gelişimi ve Riskleri 5N1K
Kim Kimi Kiminle Korusun
Yankı YAZGAN
 
10.00-11.00

Panel IX
Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu, Suçun Yargılanması ve Çocuk Koruma Sistemine Yönelik Değişiklik Önerileri

Oturum Başkanı: Sema AKSOY

Cinsel İstismar İle İlgili Yasal Düzenleme Çalışması: Çocuk Ruh Sağlığı Açısından Öneriler
Ayşen COŞKUN

Cinsel İstismar Suçunun Failinin de Çocuk Olması Durumuna Özgü Yasa Önerisi
Murat AYDIN

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu, Suçun Yargılanması ve Çocuk Koruma Sistemine Yönelik Değişiklik Önerileri Çalıştay Süreci
Necla ACAR

Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve TCK da Düzenleme İhtiyacı
Başar ÇOLAK

Panel X
Türkiye`de Çocuğa Yönelik Aile içi Şiddet Araştırması ve Bir Sistem Önerisi

Oturum Başkanı: Sezen ZEYTİNOĞLU

Yapabileceklerimiz var: İhmali Önlemek İçin
Serra MÜDERRİSOĞLU

Yapabileceklerimiz var: İstismarı Önlemek İçin 
Ceyda DEDEOĞLU

Yapabileceklerimiz var: Uygun Müdahale İçin
Seda AKÇO

11.00-11.30 Ara
11.30-13.00

FORUM 
Çocuk Savunuculuğunda STK’ların Rolü

Moderatörler: Bahar GÖKLER, Tolga DAĞLI

Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği (ÇOKMED) - Tolga DAĞLI

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği (ÇİİÖDER) - Figen PASLI

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği - (COGEPDER) - Ayşen COŞKUN

Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Komisyonu - Hatice KAYNAK

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) - Zeynep MUTLU

Türk Psikologlar Derneği (TPD) - Mine CİHANOĞLU

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlik Vakfı - Selmin Cansu DEMİR

Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği (KOREV) - Ülkü AYDENİZ

 
13.00-13.30 KAPANIŞ